Методична скарбничка

Завдання
шкільної олімпіади з математики для 3 класу

1 Запиши всі трицифрові числа , використовуючи цифри: 6 і 0, 4 і 7.
1 бал
2. Порівняй вирази
5 · ( 4 + 3 ) і 5 · 4 + 5 · 3
8 · 12 і ( 8 · 10 ) + ( 8 · 2 )
1бал
3 Зроби обчислення
230 + 36 · 4 - 68 =
400 + 78 : 6 + 228 =
60 : 30 ·100 :10 · 1 · 0 =
3 бали
4. Розв’яжи задачу
5 теплоходів за 2 рейси перевезли 300 пасажирів.
Скільки пасажирів перевозить один теплохід за 3 рейси?
3 бали 5. Розв’яжи рівняння
х · 300 = 154 + 746
3 бали
6. Розв’яжи задачу
На трьох деревах сиділо 36 ворон. Коли з першого дерева на друге перелетіло 6 ворон,
а з другого на третє – 4 ворони, то на всіх трьох деревах ворон стало порівну.
Скільки ворон сиділо на кожному дереві?
3бали
Всього 12 балів


Завдання
шкільної олімпіади з математики для 4 класу

1. Обчисли
478 · 600 - 12270 : 30 – 42000: 50 =
1 бал
2. Знайди значення виразу :
3184 – 450 : с + 60, якщо с = 90
1 бал
3. Розв’яжи рівняння
23 · в = 2070 : 9
1 бал
4. Розв’яжи задачу
На першій садовій ділянці росте 36 яблунь, а на другій – 32 яблуні.
З першої ділянки зібрали на 340 кг яблук більше, ніж з другої.
Скільки кг яблук зібрали з кожної ділянки, якщо з кожного дерева
збирали однакову масу плодів?
3 бали

5 Розв’яжи задачу
Периметр прямокутника 28 см
Знайди його ширину , якщо довжина сторони прямокутника – 8 см
Побудуй прямокутник і знайди його площу.

3 бали

6 Розв’яжи задачу
У вагоні є 9 купе, в кожному купе по 4 місця. Зайнято повністю 2 купе.
У 2 –ох купе по 3 місця, у 2 – ох купе по 2 місця та у 2 – ох купе по 1 –ому місцю.
Скільки вільних місць у цьому вагоні?
3 бали
Всього 12 балів


 
Завдання
шкільної олімпіади з української мови для учнів 3 класу

1 Встав пропущені букви в словах. Постав наголос.  Розмісти  слова в алфавітному порядку

Хв..лина,   в..лос..пед ,  дец..метр,  тр..вога,  ас..альт,  д..путат,  гр…міти,  к..шеня,  д..ректор , м..нулий,  оч..рет,  пр….з..дент,  ч..решня,   сант..метр
                                                                                                                                                    3 бали                                                                                                    
                                                                                                                                                                            

2. Установи в реченні зв’язки  між словами за допомогою питань

  У підліску  з’явився  синьоокий  пролісок.
                                                                                                                                                    3 бали

3 Замініть словосполучення словом – синонімом

Шкільна сумка –                                  кімната для навчання -
шкільний стіл -                                     мамин  батько -
                                                                                                                                                     2 бали


4 Склади опис підсніжника
                                                                                                                                                     4 бали

Всього 12 балів
Завдання
шкільної олімпіади з української мови для учнів 4 класу

1  Випишіть послідовно лише ті слова, у яких кількість букв і звуків однакова.
З останніх букв написаних слів складіть прислів’я і запишіть його

Щоденно, дзвінкий, коридор, шкільне, сигнал, Дон, Київ , київське, генерал, поїдьмо, любов, бульйон, люди, поет, юність, мрія, країна, кілограм, ялтинську, пальто, кожух.
                                                                                                                                                   3 бали

 2  Дібрати різнокореневі антоніми до слів І стовпчика і однокореневі – до слів  ІІ  стовпчика

Ситий -                                  Надія –
далекий -                               відкривати –
зустріч -                                 поринати –
рідкий -                                  відганяти –
                                                                                                                                                   2 бали                     

3. Визнач частини мови в реченнях

Прийшла довгоочікувана  весна. На верболозі з’явилися білі пухнасті котики. Весело  в лісі і лузі  від співу пташок.

                                                                                                                                                         3 бали
4 Чи подобається тобі весна? Чому? Напиши про це текст - міркування.
                                                                                                                                                         4бали
                                                                                                                                        Всього 12 балів


Немає коментарів:

Дописати коментар